Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00

Светозар Грозев

Светозар Грозев е роден на 21.10.1968 г. в гр. Ямбол.

Завършил е висше образование в Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски”.

Притежава магистърска степен по Екология със специализация „Екологично моделиране и експертизи”.

След завършване на Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски” през 1996 г. работи в СНЦ „Зелени Балкани”, гр. Пловдив.

Започва работа в Община „Тунджа” през 1999 година, като през годините изпълнява длъжностите експерт, началник отдел и директор на дирекция.

Специализирал е в Бургаския свободен университет – „Европейски административни практики (подготовка и управление на проекти)”. Притежава допълнителна професионална квалификация – педагогическа правоспособност от Тракийски университет – гр. Стара Загора.

Участвал е в разработването и реализацията на проекти в областта на инженерната инфраструктура, опазване на околната среда и биоразнообразието.

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени