Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00

Георги Георгиев

Георги Стоянов Георгиев е роден на 01 октомври 1959 г. в с. Генерал Инзово, Община „Тунджа”.

Завършва основното си образование в Основно училище „Климент Охридски”, с. Крумово, община „Тунджа”. Средно образование завършва в ТМТ „Иван Райнов” гр. Ямбол. Висшето си образование завършва през 1984 г. в ВТУ „Кирил и Методий”- гр. Велико Търново, специалност „История”.

Трудовата си биография започва през 1984 год. в гр. Ямбол. Работи последователно като: Секретар в системата на ОК на ДКМС, Инспектор в Детска педагогическа стая, Секретар на Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. От 1995 г. до 2000 г. работи в частния бизнес в сферата на търговията, строителството и селското стопанство. От 2000 год. работи като старши експерт „ГРАО” в отдел „Административно-информационен” на Община „Тунджа”.

Кмет на Община „Тунджа” Мандат 2003 – 2007 г., Мандат 2007 – 2011 г., Мандат 2011 – 2015 г., Мандат 2015 – 2019 г.

Женен, с две деца.


пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени