Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00

Димитър Димитров

Димитър Димитров е роден на 11.10.1956 г. в с. Ново село, област Русе.

Завършил е висше образование в Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски”.

Притежава магистърска степен по специалността „Българска филология“.

Работи последователно като учител по български език и литература, директор на училище и инспектор при Детска педагогическа стая.

Започва работа в Община „Тунджа” през 2005 година, като през годините изпълнява длъжностите: Секретар на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, началник-отдел и директор на дирекция.

Участвал е в разработването и реализацията на проекти в областта на образованието и социалната сфера.

От м. Април 2021 г. е Заместник – кмет на Община „Тунджа“.


пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени