Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00

Търгове на 8 декември 2022 г.

Търг

Търгове на 8 декември 2022 г.

Образец № 1- заявление за участие в търг

Ботево

кв. 33 – УПИ IХ Болярско

кв. 33 – УПИ VII Болярско

кв. 33 – УПИ VIII Болярско

кв. 33 – УПИ Х Болярско

кв. 33 – УПИ ХI Болярско

кв. 33 – УПИ ХII Болярско

Роза кв. 56 – ПИ 464

Роза кв. 56 – УПИ I – 469

с. Ханово кв. 32 – УПИ XX

Стара река ПИ 68878.16.30

УПИ I, кв. 38 Г.Тошево

УПИ X, кв. 38 Г.Тошево

УПИ XII, кв. 38 Г.Тошево

УПИ XIII, кв. 38 Г.Тошево

УПИ XIV – 171, кв. 37 Г.Тошево

УПИ XIV, кв. 38 Г.Тошево

Чарган 29.455

ЧАРГАН 29.456

ЧАРГАН 29.459

Предишна График за сметосъбиране и сметоизвозване за месец Декември 2022 г.

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени