Търгове на 5 април 2024 г.

Търг

Търгове на 5 април 2024 г.

Образец № 1- заявление за участие в търг

Движима вещ – У 3721 КК

с. Завой – ПИ 30096.500.8

с. Завой – ПИ 30096.500.9

с. Завой – ПИ 30096.500.15

с. Завой – ПИ 30096.500.16

с. Калчево – УПИ II, кв. 18

с. Хаджидимитрово – ПИ 77030.29.702

Предишна Уведомление за инвестиционно намерение – Инана ООД, Язовир с.Миладиновци, Община Тунджа

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени