Търг „Продажба на маркирани количества стояща тополова дървесина на корен в Обект №2303 в землището  на с. Коневец, ОГТ на Община „Тунджа”

Търг

Търг „Продажба на маркирани количества стояща тополова дървесина на корен в Обект №2303 в землището  на с. Коневец, ОГТ на Община „Тунджа”

Търг с тайно наддаване по реда на Глава трета, Раздел І от НУРВИДГТДОСПДНГП с предмет: „Продажба на маркирани количества стояща тополова дървесина на корен в Обект №2303 в землището  на с. Коневец, ОГТ на Община „Тунджа”.

Документация

Образци

Протокол – публикуван на 21.08.2023г.

Заповед за определяне на изпълнител – публикувана на 21.08.2023 г.

Протокол – публикуван на 21.08.2023г.

Заповед за определяне на изпълнител – публикувана на 21.08.2023 г.

Предишна Обява ОСЗ Тунджа-Ямбол

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени