Открит конкурс за възлагане на дейност в Обект № 2204 с предмет: „Добив на дървесина включващ сеч и извоз до временен склад на дърва за огрев, предназначени за продажба на местното население в землищео на с. Драма от ОГТ на Община „Тунджа” по годишен план за ползване на дървесина от 2021 г.”.

Търг

Открит конкурс за възлагане на дейност в Обект № 2204 с предмет: „Добив на дървесина включващ сеч и извоз до временен склад на дърва за огрев, предназначени за продажба на местното население в землищео на с. Драма от ОГТ на Община „Тунджа” по годишен план за ползване на дървесина от 2021 г.”.

Заповед №РД-1710 от 17.11.2022г. и Документация

Образци

Заповед – публикувана на 06.12.2022 г.

Предишна Открит конкурс за възлагане на дейност в Обект № 2203 с предмет: „Добив на дървесина включващ сеч и извоз до временен склад на дърва за огрев, предназначени за продажба на местното население в землището на с. Генерал Инзово от ОГТ на Община „Тунджа” по годишен план за ползване на дървесина от 2021 г.”.

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени