Документация за участие в открит конкурс

Търг

Документация за участие в открит конкурс

Документация за участие в открит конкурс с предмет: „Добив на дървесина, включващ сеч и извоз до временен склад на дърва за огрев, предназначени за продажба на местното население в землищата на с. Бояджик, с. Меден  кладенец, с. Миладиновци,  с. Търнава,   с. Победа,   с. Челник, с. Генерал Тошево от ОГТ на Община „Тунджа” по годишен план за ползване  на  дървесина  от  2023 г.”.

Документация

Образци

Предишна Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности, за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Тунджа и управлението на общинския дълг

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени