bg single team 3

Други документи

Мониторингов доклад 2022 г. Младежки план 2023 Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г. Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на община „Тунджа“. Годишен отчет за изпълнение на програмата за управление на кмета на община Тунджа за периода януари 2022-декември 2022 […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени