Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00

Тагове

bg single team 3

Други документи

Годишен план за дейността по вътрешен одит за 2024 г. приет с Решение № 90 от 19.02.2024 г. Отчет за изпълнението на програмата за развитие на туризма 2023 г. Приложение № 1 – Годишен план за паша към Решение № 88 от 19.02.2024 г. Приложение № 1 – Списък свободни ПМЛ -приложение към № 87 […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени