Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00

Община Тунджа ТУСЕ

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за  Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване  на  поземлен имот 72240.23.320 и поземлен имот 72240.23.316, като част от ПИ 72240.23.316, премине към ПИ 72240.23.320 по КККР в землището на с.Тенево и новообразувания имот се раздели на два урегулирани поземлени имота с отреждане […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е  изработен проект за  изменение на Подробен устройствен план – План схема на трасе на   кабелно захранване  НН 1кV на УПИ III865  в кв. 83 по ПП на с.Маломир, област Ямбол, започващ от ГРТ /ново/ преминаващ през улична и тротоарна мрежа между о.т. 197 – о.т. 198 – […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е  изработен проект за  изменение на Подробен устройствен план – План схема на трасе на   кабелно захранване  НН 1кV на УПИ III873  в кв. 87 по ПП на с.Маломир, област Ямбол, започващ от ГРТ /ново/, преминаващ през улична и тротоарна мрежа между о.т. 191 – о.т. 203 – […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е  изработен проект за  изменение на Подробен устройствен план – План схема на трасе на   кабелно захранване НН 1кV на УПИ III343  в кв. 21, започващ от ГРТ /ново/, преминаващ през улична и тротоарна мрежа между о.т. 30 – о.т. 224 – о.т.47 –  о.т. 78 – о.т.80 […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е  изработен проект за  изменение на Подробен устройствен план – План схема на трасе на ел.кабел 1кV от ГРТ/ново/в УПИ ХVII154 в кв. 13 по ПУП на с.Маломир, преминаващ през улична и тротоарна мрежа между о.т. 15 – о.т. 22 и общински терен, публична общинска собственост и достигащ […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава на основание чл.124б, ал.2,  че е  издадена Заповед № РД-07-1584/28.10.2022г. за изработване на проект за изменение на ПУП – – План схема на трасе на   кабелно захранване  НН 1кV на УПИ III873  в кв. 87 по ПП на с.Маломир, област Ямбол, започващ от ГРТ /ново/, преминаващ през улична и […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава на основание чл.124б, че е  издадена Заповед № РД-07-1583/28.10.2022г. за изработване на проект за изменение на ПУП – План схема на трасе на   кабелно захранване НН 1кV на УПИ III343  в кв. 21 по ПУП на с.Маломир, започващ от ГРТ /ново/, преминаващ през улична и тротоарна мрежа между о.т. […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава основание чл.124б, ал.2,  че е  издадена Заповед № РД-07-1582/28.10.2022г. за изработване на проект за изменение на ПУП – План схема на трасе на   кабелно захранване  НН 1кV на УПИ III865  в кв. 83 по ПП на с.Маломир, област Ямбол, започващ от ГРТ /ново/ преминаващ през улична и тротоарна мрежа […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава на основание чл.124б, че е  издадена Заповед № РД-07-1585/28.10.2022г. за изработване на проект за изменение на ПУП – План схема на трасе на   кабелна линия от ГРТ  в УПИ VIII1065  в кв. 60 по ПУП нас.Тенево, преминаващ през улична и тротоарна мрежа между о.т. 404 – о.т. 342, публична […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава на основание чл.124б, че е  издадена Заповед № РД-07-1580/27.10.2022г. за изработване на проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване на УПИ VII 88 в кв. 12, по ПУП на с. Челник, община „Тунджа”, област Ямбол, от който да се образуват УПИ VII 88 и УПИ […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени