Обяви и съобщения

Обява по Дейност 3 на проект „Социална платформа „Тунджа“ възможности за активно включване в малките населени места от селски тип“

Обява по Дейност 3 на проект „Социална платформа „Тунджа“ възможности за активно включване в малките населени места от селски тип“ О Б Я В А във връзка с изпълнението на Дейност 3 по проект „Социална платформа „Тунджа“ възможности за активно включване в малките населени места от селски тип“, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.077-  […]

Обяви и съобщения

Изнесени приемни дни на 31 март 2021 г.

На 31 март 2021 година изнесени приемни дни на кмета на община „Тунджа“ Георги Георгиев ще се проведат в селата Окоп от 11.00 часа и Кукорево от 13.00 часа. Жителите, които имат желание да отправят въпроси и предложения по различни теми, засягащи развитието на населеното място, могат да го направят при спазване на всички противоепидемични […]

Търг

Търгове в община Тунджа на 7.04.2021 г.

Образец N 1- заявление за участие в търг Търг – 07.04.2021 г. продажба Веселиново Търг – 07.04.2021 г. продажба Козарево Търг – 07.04.2021 г. продажба Межда Търг – 07.04.2021 г. продажба Челник

Обяви и съобщения

Изнесени приемни дни на 24 март 2021 г.

На 24 март 2021 година изнесени приемни дни на кмета на община „Тунджа“ Георги Георгиев ще се проведат в селата Дражево от 11.00 часа и Кабиле от 13.00 часа. Жителите, които имат желание да отправят въпроси и предложения по различни теми, засягащи развитието на населеното място, могат да го направят при спазване на всички противоепидемични […]

Обяви и съобщения

Заповед № РД-07-0327 на Кмета на община Тунджа и Заповед № РД-01-173 на Министъра на здравеопазването

Заповед РД-07-0327 от 19.03.2021 г. на кмета на община Тунджа и Заповед № РД-01-173 от 18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването относно въвеждането на временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г.: Заповед РД-07-0327 от 19.03.2021 г. на Ккмета на община Тунджа Заповед № РД-01-173 от 18.03.2021 г. […]

Обяви и съобщения

Отчет за изплатени компенсации на превозвачи

Отчет на основание чл.71 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински […]

Предстоящо

Изнесени приемни дни в Хаджидимитрово и Роза

На 17 март 2021 година ще се проведат изнесени приемни дни на кмета на община „Тунджа“ Георги Георгиев в селата Хаджидимитрово и Роза.

Обяви и съобщения

Заповед РД-07-0278 от 12.03.2021 г.

Заповед РД-07-0278 от 12.03.2021 г. относно предоставяне на полски пътища за включване в масивите за ползване в землището на с. Челник: Заповед РД-07-0278 от 12.03.2021 г.  

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени