Обяви и съобщения

Обявление

Във връзка с изпълнение на Проект № BG05SFPR002-2.001-0054 , по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома“ по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г. Община „Тунджа“ обявява прием на документи за извършване на подбор на персонал по проект: BG05SFPR002-2.001-0054 „Грижа в дома в община Тунджа“, във връзка с утвърдена процедура […]

Община Тунджа

Публично обсъждане на план-сметката за 2023 г. за такса битови отпадъци на община „Тунджа“

Публично обсъждане на план-сметката за 2023 г. за такса битови отпадъци на община „Тунджа“ ще се проведе на 8 декември 2022 г. от 12 часа в конферентната зала на общината.

DSC09340

Конкурс за най-красива външна коледна украса в община „Тунджа“

Община „Тунджа“ обявява конкурс за най-красива външна коледна украса на домовете на хората от тунджанските села. Всеки жител на община „Тунджа“ може да участва в конкурса със снимки, които ще бъдат публикувани на официалната фейсбук страница на общината.

Търг

Търгове на 8 декември 2022 г.

Образец № 1- заявление за участие в търг Ботево кв. 33 – УПИ IХ Болярско кв. 33 – УПИ VII Болярско кв. 33 – УПИ VIII Болярско кв. 33 – УПИ Х Болярско кв. 33 – УПИ ХI Болярско кв. 33 – УПИ ХII Болярско Роза кв. 56 – ПИ 464 Роза кв. 56 – […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени