no water 1

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата за днес, 19 август 2021 г.

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на територията на община „Тунджа” на 19 август: 1. Миладиновци – водата е спряна, има аварии по трасето, ВиК работят с общински багер; 2. Крумово – слабо налягане, има авария по отвеждащия водопровод, ВиК работят с общ. багер; 3. Болярско – водата е спряна до отстраняване на аварията, ВиК […]

Търг

Открит конкурс с предмет: „Маркиране на насаждения и дървета за сеч в ОГТ на Община „Тунджа“ по годишен план 2021 г.“

Открит конкурс с предмет: „Маркиране на насаждения и дървета за сеч в ОГТ на Община „Тунджа“ по годишен план 2021 г.“: Заповед Документация   Образци Протокол – публикуван на 07.09.2021 г. Протокол документи – публикуван на 28.09.2021 г. Договор – публикуван на 29.09.2021 г.

Обяви и съобщения

Обявление за изготвени предварителни регистри на имотите за 21/22 стопанска година

Обявление за изготвени предварителни регистри на имотите за 21/22 стопанска година: Обявление предварителни регистри на имоти

Обяви и съобщения

Обява заповед с. Коневец, с. Крумово

Агенцията по геодезия, картография и кадастър, на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР във връзка със Заповед № КД-14-52-30.06.2021г., обнародвана в „Държавен вестник“ – брой 63 от 30.07.2021г. съобщава, че е извършено изменение на основание чл.53б, ал.5, т.2 на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка въз основа на проекти, изработени […]

Обяви и съобщения

Обява заповед с.Маломир, с.М.кладенец, с.Межда, с.Ханово

Агенцията по геодезия, картография и кадастър, на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР във връзка със Заповед № КД-14-54-01.07.2021г., обнародвана в „Държавен вестник“ – брой 63 от 30.07.2021г. съобщава, че е извършено изменение на основание чл.53б, ал.5, т.2 на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка въз основа на проекти, изработени […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени