Програми

Пограми, свързани с провежданата от община Тунджа политика в различни сфери на обществено-икономическия живот:

Общинска програма за закрила на детето – 2024 година

Програма за развитие на туризма за 2024 г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2024 г.

Програма за управление на кмета на община Тунджа за мандат 2023 – 2027 г.

Годишна програма за развитие на читалищната дейност за 2024 г.

Културен календар на община Тунджа за 2024 г.

Програма за управление на отпадъците 2021-2028

Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Тунджа 2023 -2024

Общинска програма за закрила на детето – 2023 година

Програма за развитие на туризма 2023 година

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г.

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община „Тунджа” за 2023 година.

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Тунджа за 2023-2026 г. – приета с Решение 945 от 29.11.2022 г.

Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Тунджа, област Ямбол през 2022 г.

Програма и план за действие за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Тунджа 2021-2024 г.

Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Tунджа за периода 2021-2031 година – публикувана на 02.09.2021 г.

Дългосрочна програма за енергийна ефективност на община Тунджа за периода 2021-2031 година – публикувана на 30.07.2021 г.

Общинска програма за закрила на детето – 2021 година приета с Решение № 433 от 27.04.2021 г.

Програма за развитие на туризма в община Tунджа 2021 г.

Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Тунджа през 2021 г.

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Тунджа за 2021 година

Общинска програма за закрила на детето – 2020 година

Програма за управление на Кмета на Община Тунджа за мандат 2019 – 2023

Програма за развитие на туризма в община Тунджа за 2020 г. 

Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Тунджа през 2020 г.

Годишна програма за развитие на на читалищната дейност в община Тунджа за 2020 г. 

Общинска програма за закрила на детето – 2019 г. 

Програма за развитие на туризма за 2019 г.

Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Тунджа през 2019 г. 

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Tунджа за 2019 г.

Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Tунджа през 2018 г. 

Програма за развитие на туризма в община Тунджа за 2018 г. 

Общинска програма за закрила на детето- 2018 година 

Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Тунджа през 2017 г. 

Програма за развитие на туризма в община Тунджа 2017 г. 

Общинска програма за закрила на детето 2017 г. 

Програма за развитие на туризма в община Тунджа за 2016 г. 

Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Тунджа през 2016 г. 

Програма за управление и разпореждане с имотите Общинска собственост в Община Тунджа през 2015 г. 

Общинска програма за закрила на детето за 2015 г. 

Програма за управление на кмета на община Тунджа за мандат 2015 – 2019 г.

Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община „Тунджа” през 2014 г.

Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община „Тунджа” през 2013 г.

Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Тунджа за 2012 г.

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2011 г.

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени