Заповеди на ОД Земеделие-Ямбол

Обяви и съобщения

Заповеди на ОД Земеделие-Ямбол

Заповед N П0-09-330-17 от 15.05.2024 г. на ОД Земеделие-Ямбол

Заповед N П0-09-337-29 от 17.05.2024 г. на ОД Земеделие-Ямбол

Предишна Обявление по по реда на чл. 26 от ЗНА относно Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени