Вписване на избирател в избирателен списък по настоящ адрес

Избори

Вписване на избирател в избирателен списък по настоящ адрес

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес, не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Заявлението се подава в съответното населено място по настоящ адрес или в общинския център в гр. Ямбол (Приложение № 12 – НС). Крайният срок за подаване на заявление е 20.03.2021г.

Предишна Съобщение за избиратели с лични документи с изтекъл срок на валидност

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени