Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00

Важно! За избиратели с различни постоянен и настоящ адрес

izbori

Важно! За избиратели с различни постоянен и настоящ адрес

Ако избирател има постоянен и настоящ адрес в различни населени места, може да подаде заявление за вписване в избирателния списък по настоящия адрес не по-късно от 17 септември 2022 г. по образец (Приложение № 21-НС).  Информация как да подадете заявлението може да намерите от общинска администрация на тел. 046/684 206 – служба „ГРАО“.

Предишна Важно! За избирателите с трайни увреждания

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени