Протокол конкурс на тема „Жътва“

jatva

Протокол конкурс на тема „Жътва“

Днес  04.06.2024 г. жури в състав:

Председател:

Милена Паскова – Директор дирекция „Хуманитарни дейности“ в община „Тунджа“

Членове:

Радостина Колева – художник, уредник в Музейна експозиция – дарение „Иван Колев“, с. Кабиле, Община „Тунджа“

Смиляна Любомирова – директор ЦПЛР – ОЦИИД „Тунджа“, с. Кабиле, Община „Тунджа“

Разгледа представените 49 творби на участниците в конкурса „Жътва”, организиран от Фирма „Пеликан Агро“ ЕООД със съдействието на община „Тунджа“ и присъди следните награди по възрастови групи в категория изобразително изкуство.

Първа възрастова група – предучилищна възраст (5 – 6) години

Първа награда:

Веска Светланова Арнаудова  (5 г.) –;ЦПЛР – ОЦИИД „Тунджа“, с. Кабиле, община „Тунджа“

Втора награда:

Иванина Иванова Желязкова (6 г.) – с. Болярско

Трета награда:

Найден Димитров Генов (6 г.) – ЦПЛР – ОЦИИД „Тунджа“, с. Кабиле, община „Тунджа“

Поощрителни награди:

Даника Иванова Стоянова (6 г.) – ДГ „Изворче“, с. Кабиле, група „Пролет“, с. Дражево, община „Тунджа“

Десислав Веселинов Василев (7 г.) – ЦПЛР – ОЦИИД „Тунджа“, с. Кабиле, община „Тунджа“

Втора възрастова група от 1 до 4 клас

Първа награда:

Ивайла Мончева Стефанова (3 клас) – ЦПЛР – ОЦИИД „Тунджа“, с. Кабиле, община „Тунджа“ ;

Веселин Павлов Георгиев (1 клас) – ЦПЛР – ОЦИИД „Тунджа“, с. Кабиле, община „Тунджа“ ;

Втора награда:

Божидара Николаева Николова (1 клас) – ЦПЛР – ОЦИИД „Тунджа“, с. Кабиле, община „Тунджа“ ;

Сияна Стоянова Илиева (1 клас) – ЦПЛР – ОЦИИД „Тунджа“, с. Кабиле, община „Тунджа“ ;

Трета награда:

Петрос Теофанис Христанов (10 год.) – НЧ „Светлина – 1928“, с. Скалица, община „Тунджа“;

Пламена Павлова (8 год.) – НЧ „П. Р. Славейков“, с. Гълъбинци, община „Тунджа“

Поощрителни награди:

Динко Колев Колев (10 год.)  – НЧ „Светлина – 1928“, с. Скалица, община „Тунджа“;

Миа Антон Иванова (4 клас) – ЦПЛР – ОЦИИД „Тунджа“, с. Кабиле, община „Тунджа“ ;

Калина Теодорова Трантеева (2 клас) – ЦПЛР – ОЦИИД „Тунджа“, с. Кабиле, община „Тунджа“ ;

Антоанета Илиянова Георгиева (3 клас) – ЦПЛР – ОЦИИД „Тунджа“, с. Кабиле, община „Тунджа“ ;

Божидара Деянова Иванова (4 клас) – ЦПЛР – ОЦИИД „Тунджа“, с. Кабиле, община „Тунджа“ ;

Трета възрастова група от 5 до 7 клас

Първа награда:

Евгени Евгениев Андонов (5 клас) – ЦПЛР – ОЦИИД „Тунджа“, с. Кабиле, община „Тунджа“ ;

Елина Стоянова Василева  (5 клас) – ЦПЛР – ОЦИИД „Тунджа“, с. Кабиле, община „Тунджа“;

Втора награда:

Моника Аврамова Миткова (7 клас) –ЦПЛР – ОЦИИД „Тунджа“, с. Кабиле, община „Тунджа“ ;

Трета награда:

Исус Атанасов Василев (7 клас) – ЦПЛР – ОЦИИД „Тунджа“, с. Кабиле, община „Тунджа“ ;

Поощрителна награда:

Ибрям Махмуд Ибрям (12 год.) – ОУ „Христо Ботев“, с. Ботево, община „Тунджа“ ;

Пресиян Стоянов Илиев (5 клас) –ЦПЛР – ОЦИИД „Тунджа“, с. Кабиле, община „Тунджа“

Четвърта възрастова група от 8 до 12 клас:

Награди не се присъждат

Председател :  ……………………….

/ Милена Паскова /

Членове:

1………………………….

/Радостина Колева/

2 ………………………….

/ См. Любомирова /

Предишна Строителна програма на община „Тунджа“

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени