Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00

Проект за санитрано-охранителна зона (СЗО) около 4 броя ШК от ПС 1 и ПС 2 “Хидравлика” за питейно-битово водоснабдяване на селата Тенево, Асеново и Симеоново, Община “Тунджа”, Област Ямбол

Обяви и съобщения

Проект за санитрано-охранителна зона (СЗО) около 4 броя ШК от ПС 1 и ПС 2 “Хидравлика” за питейно-битово водоснабдяване на селата Тенево, Асеново и Симеоново, Община “Тунджа”, Област Ямбол

Проект за санитрано-охранителна зона (СЗО) около 4 броя ШК от ПС 1 и ПС 2 “Хидравлика” за питейно-битово водоснабдяване на селата Тенево, Асеново и Симеоново, Община “Тунджа”, Област Ямбол, с възложеител “ВиК” ЕООД – Ямбол

Приложение към СОЗ Тенево

СОЗ Тенево Нейков

СОЗ Тенево Дженко

 

Предишна Съобщение за публично обявяване съгласно чл. 62а ал. 1 от Закона за водите

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени