Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00

Покана за участие във Втора работна сесия на „Пилотна комисия МОСТ – Младежки Омбудсмански Съвет Тунджа“

most logos

Покана за участие във Втора работна сесия на „Пилотна комисия МОСТ – Младежки Омбудсмански Съвет Тунджа“

Поканата е насочена към младежи, представители на младежки НПО, граждани, работещи и живеещи на територията на община „Тунджа“.

Пилотната комисия е създадена по проект № BG05SFOP001-2.025-0044-С01, „МОСТ – Младежки омбудсмански съвет Тунджа – повишаване активното участие на младежите в местното развитие“, който се  осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Втората работна сесия на Комисията ще се проведе на 20 май 2023 г. от 11 часа в село Генерал Инзово, община „Тунджа“,  Акбунарска къща

Работната сесия има за цел да представи пред участниците в събитието  реализираните дейности по проекта до момента, постигнатите резултати и съществуващите досега практики за участие на гражданите във формирането на местни политики. По време на срещата ще бъдат обсъдени предложения и препоръки за формиране на публични политики за задържане и привличане на младите хора в община „Тунджа“.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени