Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00

Съобщения

Обяви и съобщения

Заповед РД-07-0278 от 12.03.2021 г.

Заповед РД-07-0278 от 12.03.2021 г. относно предоставяне на полски пътища за включване в масивите за ползване в землището на с. Челник: Заповед РД-07-0278 от 12.03.2021 г.  

Обяви и съобщения

Уведомление за инвестиционно предложение от “Кронос-Биотоп” ООД

Уведомление за инвестиционно предложение от “Кронос-Биотоп” ООД: Уведомление за инвестиционно предложение от Кронос-Биотоп ООД

Избори

Гласуване на избирател, поставен под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно закона за здравето

Избирателите, поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия, гласуват в отделни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия, от тези, предназначени за избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение.

Избори

Гласуване на избирател с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия

– Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение №14-НС) от изборните книжа или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия […]

Избори

Вписване на избирател в избирателен списък по настоящ адрес

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес, не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Заявлението се подава в съответното населено място по настоящ адрес или в общинския център в гр. Ямбол (Приложение № 12 – НС). Крайният срок […]

Избори

Съобщение за избиратели с лични документи с изтекъл срок на валидност

Избирателите, чийто срок на валидност на личните документи за самоличност е изтекъл или изтича в периода след 13 март 2020 г. имат право да гласуват на изборите за народни представители на 4 април 2021 г. по време на извънредна епидемична обстановка, като удостоверяват самоличността си пред секционните избирателни комисии в страната и извън страната с лична […]

Обяви и съобщения

Предложение доклад

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ „ТУНДЖА“ ПРЕДЛОЖЕНИЕ – ДОКЛАД от ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА „ТУНДЖА“ Относно: Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжениe на техническата инфраструктура

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени