Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00

Съобщения

Обяви и съобщения

Покана за участие в Заключителна конференция по проект: „МОСТ – Младежки омбудсмански съвет Тунджа – повишаване активното участие на младежите в местното развитие“

Партньорите по проекта: Сдружение „ЕВРОКЛУБ ЖЕНА“ и Община „ТУНДЖА“, имат удоволствието да Ви поканят на заключителна конференция по проект „МОСТ – Младежки омбудсмански съвет Тунджа – повишаване активното участие на младежите в местното развитие“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Обяви и съобщения

Съобщение за публично обявяване Тръбен кладенец за напояване в ПИ 40484.21.60, местност “Мишата”, с.Кукорево, Община ”Тунджа”

Съобщение за публично обявяване Тръбен кладенец за напояване в ПИ 40484.21.60, местност “Мишата”, с.Кукорево, Община ”Тунджа”

Обяви и съобщения

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води за един брой ТК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 40484.21.60, местност Мишата, с.Кукорево, Община Тунджа

Обяви и съобщения

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води за един брой ТК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 77030.23.17, местност Казлача, с.Хаджидимитрово, Община Тунджа

Обяви и съобщения

Покана за участие в обучение за учители и медиатори по проект „Ре-акция“

Сдружение Евроклуб Жена, Община Тунджа и Ямболска търговско-промишлена палата изпълняват проект  „РЕ-АКЦИЯ чрез информация срещу домашното насилие и насилието по полов признак“. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм 2014-2021, Програма „Правосъдие”, Малка грантова схема. Бенефициент по проекта е Сдружение Евроклуб Жена, а Община Тунджа и Ямболска търговско-промишлена палата са партньори по […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени