Обяви и съобщения

Уведомление за инвестиционно предложение Склад за селскостопанска продукция и инвентар, с.Голям Манастир

Уведомление за инвестиционно предложение Склад за селскостопанска продукция и инвентар, с.Голям Манастир

Обяви и съобщения

Проект за ПУП – План за регулация и План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 35028.14.118 землище на с.Кабиле, Община „Тунджа“

Проект за ПУП – План за регулация и План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 35028.14.118, м-ст „Бялата пръст“, землище на с.Кабиле, Община „Тунджа“, Област Ямбол

Обяви и съобщения

Съобщение за публично обявяване ”Транжорна и цех за преработка на бели меса и преработка на зеленчуци”, с.Веселиново

Съобщение за публично обявяване ”Транжорна и цех за преработка на бели меса и преработка на зеленчуци”, с.Веселиново

Обяви и съобщения

Покана за пресконференция по проект „Грижа в дома в Община „Тунджа“

На 02.04.2024 г., от 15.30 ч., в залата (на втори етаж) на Община „Тунджа“ ще се проведе пресконференция по Проект „Грижа в дома в Община „Тунджа“. Проектът се реализира се по административен договор за безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001-0054 по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, съфинансирана от европейски социален фонд плюс.

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени