Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00

Съобщения

Обяви и съобщения

Съобщение за публично обявяване, съгласно чл.62а, ал.2 от Закона за водите, Обект: Ракиен казан, с.Роза, Община “Тунджа”

Съобщение за публично обявяване, съгласно чл.62а, ал.2 от Закона за водите, Обект: Ракиен казан, с.Роза, Община “Тунджа”

Обяви и съобщения

Нови маршрутни разписания до с. Кукорево

Община „Тунджа”- гр. Ямбол съобщава на заинтересованите лица, че от 01.09.2023 г. стартира изпълнението на две нови Маршрутни разписания до с. Кукорево, които ще допълнят съществуващите такива, в които с. Кукорево е спирка  по съответния маршрут. В приложената към настоящото Обявление таблица, се съдържа изпълнението на всичките 14 Маршрутни разписания с часове на тръгване от […]

Обяви и съобщения

Покана Публично обсъждане – Бюджет 2023

П О К А Н А Кметът на Община Тунджа, на основание чл.84, ал.6, във връзка с ал.4 от Закона за публичните финанси О Б Я В Я В А         ПУБЛИЧНО  ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ТУНДЖА ЗА 2023г Обсъждането ще се състои на 22.08.2023г. / вторник / от 11,00 часа  в  заседателната […]

Обяви и съобщения

Покана публично обсъждане – Отчет бюджет 2022

П О К А Н А На основание  чл.140, ал.4 от Закона за публични финанси ще се проведе ПУБЛИЧНО    ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА „ТУНДЖА” ЗА 2022г. Обсъждането ще се състои на 22.08.2023г. /вторник/ от 10.30ч. в заседателната зала на Община „Тунджа“. Участие могат да вземат всички заинтересовани организации и лица. […]

ban g

Съобщение във връзка със Закона за българския жестов език

В Община „Тунджа“ са създадени условия за изпълнение на споделена услуга по реда на чл.62 от ЗМСМА , регламентирана в чл.24, ал.1 от Закона за българския жестов език, с цел създаване на условия за извършване на административно обслужване на глухите и сляпо-глухите лица чрез осигуряване на превод на български жестов език при заявяване и/или получаване […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени