Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00

Обява вакантни длъжности за войници в Сухопътни войски за гарнизон Ямбол

Обяви и съобщения

Обява вакантни длъжности за войници в Сухопътни войски за гарнизон Ямбол

До 10.12.2021 г. съгласно МЗ №ОХ – 980/29.10.2021г. се приемат документи за обявените 260 (двеста и шестдесет) вакантни длъжности за ВОЙНИЦИ в СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ от които 26 (двадесет и шест) за гарнизон Ямбол:

военно формирование 52590 – Ямбол

         – 1 вакантна длъжност за Младши специалист по административно и документално обслужване;

         1 вакантна длъжност за Младши специалист по комуникационни и информационни системи;

         2 вакантни длъжности за Младши оператор по комуникационни системи;

         – 2 вакантни длъжности за Автоматчик;

         –  1 вакантна длъжност за Младши срелец-зенитчик;

         – 1 вакантна длъжност за Пълнач в зенитна установка;

         – 2 вакантни длъжности за Автоматчик;

         – 2 вакантни длъжности за Младши шофьор със СУ на МПС кат. „С“.

военно формирование 54100 – Ямбол

         – 1 вакантна длъжност за Подавач;

         – 1 вакантна длъжност за Топогеодезист;

         – 2 вакантни длъжности за Радиотелефонист;

         – 1 вакантна длъжност за Младши механик-водач на самоходна гаубица със СУ на МПС кат. „С“;

         – 1 вакантна длъжност за Пълнач в разчет на самоходна гаубица;

         – 1 вакантна длъжност за Майстор по ремонт на АМЧ и СО и оптични прибори със СУ на МПС кат. „С“;

         – 1 вакантна длъжност за Младши мерач;

         – 2 вакантни длъжности за Регулировчик със СУ на МПС кат. „С“.

военно формирование 22130 – Ямбол

         – 3 вакантни длъжности за Шофьор-кранист със СУ на МПС кат. „С“;

         – 1 вакантна длъжност за Линеен наздорник;

         – 1 вакантна длъжности за Младши шофьор със СУ на МПС кат. „С“;

         – 1 вакантна длъжности за Шофьор-агрегатчик със СУ на МПС кат. „С“.

Могат да кандидатстват лица не по-възрастни от 40 години към датата на подписване на договора за военна служба.

Конкурсът ще се проведе за времето от 31.03.2022г. до 07.04.2022г.

Размерът на месечното възнаграждени е не по-малък от 1016 лева.

За справки и повече информация :

Военно окръжие – Ямбол: тел. 046 66 22 56

Предишна Заповеди относно нови противоепидемични мерки коронавирус

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени