Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00

Нови маршрутни разписания до с. Кукорево

Обяви и съобщения

Нови маршрутни разписания до с. Кукорево

Община „Тунджа”- гр. Ямбол съобщава на заинтересованите лица, че от 01.09.2023 г. стартира изпълнението на две нови Маршрутни разписания до с. Кукорево, които ще допълнят съществуващите такива, в които с. Кукорево е спирка  по съответния маршрут.

В приложената към настоящото Обявление таблица, се съдържа изпълнението на всичките 14 Маршрутни разписания с часове на тръгване от начална спирка АГ- Ямбол и от с. Кукорево за АГ- Ямбол. Същата е обявена и в населеното място.

 

№ по ред  

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Тръгва ОТ АГ ЯМБОЛ за

С. КУКОРЕВО (час)

Тръгва ОТ С. КУКОРЕВО за

АГ ЯМБОЛ (час)

          

          ЛИНИЯ

1. делнично 6:15 6:56 Ямбол – Ханово
2. делнично 6:30 6:55 Ямбол – Кукорево / нова/
3. целогодишно 6:35 8:43 Ямбол – Драма – Коневец
4. целогодишно 7:30 8:52 Ямбол – Робово
5. целогодишно 8:30 9:10 Ямбол – Ханово
6. делнично 11:30 12:10 Ямбол – Ханово
7. целогодишно 12:10 13:46 Ямбол – Коневец – Маломир
8. целогодишно 14:05 14:45 Ямбол – Ханово
9. целогодишно 15:25 17:26 Ямбол – Коневец – Драма
10. целогодишно 16:00 17:22 Ямбол – Робово
11. делнично 17:20 18:33 Ямбол -Маломир
12. целогодишно 17:30 18:10 Ямбол – Ханово
13. сезонно 19:00 19:32 Ямбол – Ханово
14. делнично 20:00 20:25 Ямбол – Кукорево /нова/
Предишна Търг с предмет: „Продажба на маркирани количества стояща иглолистна дървесина на корен в Обект №2304 в землището на с. Меден кладенец, ОГТ на Община „Тунджа”

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени