Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00

График сметосъбиране и сметоизвозване месец април 2023 г.

Сметосъбиране и сметоизвозване

График сметосъбиране и сметоизвозване месец април 2023 г.

График сметосъбиране и сметоизвозване месец април 2023 г.

Предишна Проект за санитарно-охранителна зона (СОЗ) – с.Видинци, Община ”Тунджа”

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени