Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00

Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа“- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 – 0512/04.05.2022 г. на Кмета на Oбщина „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация на УПИ Х за фурна и баня и УПИ […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа“- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 – 0511/04.05.2022 г. на Кмета на Oбщина „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ V749, УПИ VI749, УПИ VII749, […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване, ел. схема на поземлен имот с идентификатор 40484.32.428 по КККР, находящ се в землището на с. Кукорево, община „Тунджа”, област Ямбол, като се образува урегулиран поземлен имот I […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект изменение на Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот УПИ I 224, УПИ II 223, УПИ III 223 и УПИ XIV 224 в кв. 25 по ПУП на с. Маломир, община „Тунджа”, […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа“- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 – 0535/11.05.2022 г. на Кмета на Oбщина „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот VI 82 ЗА […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване, В и К и ел. схеми на поземлен имот с идентификатор 68878.17.55 по КККР на с. Стара река, община „Тунджа”, област Ямбол, като се образува урегулиран поземлен имот […]

Без вода

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на 11 май 2022 г

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на територията на община „Тунджа“ на 11 май 2022 г.: Бояджик – селото е без вода, има авария, ВиК работят; Гълъбинци – селото е без вода, има аварии, ВиК работят; Ханово – част от селото е без вода, има авария, ВиК работят; Овчи кладенец – по – високите части […]

Без вода

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на 10 май 2022 г.

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на територията на община „Тунджа“ на 10 май 2022 г.: Роза – Генерал Инзово – водата е спряна от снощи, има авария на довеждащия водопровод за Ген. Инзово, ВиК работят; Робово – селото е без вода, има авария, ВиК работят; Овчи кладенец – по – високите части на селото […]

Без вода

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на 09 май 2022 г.

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на територията на община „Тунджа“ на 09 май 2022 г.: Ботево – селото е без вода, има аварии, ВиК работят; Ханово – селото е без вода, има авария, ВиК работят; Окоп – селото е без вода, има авария, ВиК работят; Овчи кладенец – по – високите части на селото […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени