Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е   изработен на проект за Подробен устройствен план – План схема на трасе на кабел НН 1Кv от ТЕПО нов извод 4Г“ ТННН на ТП / БКТП „Дряново 2“ КЛ/ВЛ „Елхово“, п/ст. „Тенево“, преминаващо през тротоари и улична мрежа – публична общинска собственост между о.т. 90- о.т. 89 […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е   издадена Заповед № РД-07-0268/16.03.2022г. за изработване на проект за Подробен устройствен план – План схема на трасе на подземен ел. кабел  започващо от нов ГРТ в УПИ ХII951  в кв. 87 , пресичащ местен път /улична и тротоарна мрежа/  между о.т.203 – о.т.207, публична общинска собственост   и […]

Без вода

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на 24 март 2022 г.

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на територията на община „Тунджа“ на 24 март 2022 г.: Ханово – селото е без вода, има аварии, ВиК работят; Болярско – селото е без вода, има аварии, ВиК работят; Чарган – селото е без вода, има авария, ВиК работят. Данните са предоставени от „ВиК“ – Ямбол и от […]

Без вода

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на 23 март 2022 г.

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на територията на община „Тунджа“ на 23 март 2022 г.: група „Бакаджик“ – има авария на тласкателя, възможно е прекъсване на водоподаването в селата: Калчево, Козарево, Победа, Челник, Сламино и Каравелово, ВиК работят. Данните са предоставени от „ВиК“ – Ямбол и от кметовете и кметските наместници в община „Тунджа“.

Обяви и съобщения

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – язовир

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – язовир – публична общинска собственост (по чл. 62а, ал. 1 по Закона за водите).: Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – язовир  

Без вода

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на 22 март 2022 г.

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на територията на община „Тунджа“ на 22 март 2022 г.: Каравелово – селото е без вода, има аварии, ВиК работят. Данните са предоставени от „ВиК“ – Ямбол и от кметовете и кметските наместници в община „Тунджа“.

Без вода

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на 21 март 2022 г.

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на територията на община „Тунджа“ на 21 март 2022 г.: Чарган – селото е без вода, аварирала е помпата, ВиК работят; Гълъбинци – селото е без вода, има авария, ВиК работят. Данните са предоставени от „ВиК“ – Ямбол и от кметовете и кметските наместници в община „Тунджа“.

Обяви и съобщения

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане на подземни води

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане на подземни води (съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите).

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени