Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00

Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

Протокол подбор на кандидати по проект „Бъдеще за всяко дете от община „Тунджа“

П Р О Т О К О Л № 2 Днес, 10.10.2023 г., Комисия определената със Заповед № РД-07-1367/ 05.10.2023 г. на кмета на Община „Тунджа” в състав: Председател: Диана Иванова – Директор на дирекция „Хуманитарни дейности“ в община „Тунджа” и ръководител на проекта Членове: Татяна Стоянова – координатор по проекта Станислава Иванова – технически […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот VIII194, урегулиран поземлен имот IX193 и урегулиран поземлен имот XIV193 в кв. 27 по ПУП на с. Козарево, община „Тунджа”, област Ямбол, като се […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – План схема на трасе на ел. кабел НН 1kV от ГРТ /ново/ в УПИ V 254 в кв. 31, преминаващо през тротоари и улична мрежа – публична общинска собственост между о.т. 94 – […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация, като  се приведат вътрешните регулационни линии на УПИ VII81, УПИ V79   и УПИ VI80  в кв.6  по ПУП на с.Кукорево в съответствие със съществуващите граници на  поземлени имоти № 544, № 543 с № 533 […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-1358/03.10.2023 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на Подробния устройствен план, както следва: План за регулация, като се приведат вътрешните регулационни линии на УПИ V250, УПИ III257 и УПИ XIза училище в кв.20 в съответствие със съществуващите граници […]

Обяви и съобщения

Уведомление за инвестиционно предложение за “Изграждане на жилищни сгради”, с.Кабиле, Община “Тунджа”

Уведомление за инвестиционно предложение за “Изграждане на жилищни сгради”, с.Кабиле, Община “Тунджа”

Обяви и съобщения

Уведомление за инвестиционно предложение Изграждане на птицеферма за общо 38912 броя кокошки носачки, с.Дражево

Изграждане на птицеферма за общо 38912 броя кокошки носачки, с.Дражево, Община ”Тунджа”

mizbori

Местни избори 2023 – контакти за глухи и сляпо-глухи лица

0887 900 998 (viber) Посоченият телефонен номер е предназначен единствено за обслужване на хора с увреден слух, чрез осъществяване на видео-жестов превод в работно време от понеделник до петък от 09:00-17:30 ч. Работно време на Центъра за административно обслужване на община „Тунджа“, находящ се в гр. Ямбол, пл. Освобождение № 1: Понеделник – петък: 08:00 […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени