Заповеди, обяви и съобщения

Обяви и съобщения

Съобщение за публично обявяване ”Транжорна и цех за преработка на бели меса и преработка на зеленчуци”, с.Веселиново

Съобщение за публично обявяване ”Транжорна и цех за преработка на бели меса и преработка на зеленчуци”, с.Веселиново

Обяви и съобщения

Покана за пресконференция по проект „Грижа в дома в Община „Тунджа“

На 02.04.2024 г., от 15.30 ч., в залата (на втори етаж) на Община „Тунджа“ ще се проведе пресконференция по Проект „Грижа в дома в Община „Тунджа“. Проектът се реализира се по административен договор за безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001-0054 по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, съфинансирана от европейски социален фонд плюс.

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е издадена Заповед № РД-07 0355/26.03.2024 г. за  изработване  на проект за  Подробния устройствен план –  План за регулация и застрояване  на поземлен имот с идентификатор 23978.610.30, трайно предназначение на територията – урбанизирана с НТП – За стопански двор по КККР в землището на с.Дряново, област Ямбол, като […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е издадена Заповед № РД-07 0317/15.03.2024 г. за  изработване  на проект за  Подробния устройствен план –  План за регулация на УПИ VII301 и УПИ VI300 в кв.33, като се приведат вътрешните им регулационни линии в съответствие със съществуващите граници на поземлени имоти № 301 и № 300 в […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа“- гр. Ямбол на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07 – 0354/26.03.2024 г. на Кмета на Oбщина „Тунджа” гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот IХ 165 и […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 72240.17.58, трайно предназначение на територията – урбанизирана с НТП – Друг имот без определено стопанско предназначение по КККР в землището на с.Тенево, област Ямбол, като му се промени […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени