izbori

Съобщение за дежурство във връзка с предстоящите избори за Народно събрание

Във връзка с насрочените избори за народни представители на 02.10.2022 г. община „Тунджа“ организира дежурство на 17.09.2022 г. /събота/ от 09.00 ч. до 17.00 часа в сградата на общината на пл. „Освобождение“ № 1 – служба ГРАО, ВАНЯ ГЕОРГИЕВА – старши експерт с тел. за връзка 0884 470 441.

Обяви и съобщения

Инвестиционно предложение “Водовземане от подземни води чрез две стари съоръжения за подземни води, предназначени за водовземане”, с.Меден Кладенец, Община Тунджа

Инвестиционно предложение “Водовземане от подземни води чрез две стари съоръжения за подземни води, предназначени за водовземане”, с.Меден Кладенец, Община Тунджа

Обяви и съобщения

Обявление по чл. 26 от ЗНА – Детска млечна кухня

Обявление по чл. 26 от ЗНА – Детска млечна кухня Проект на Решение Справка за предложенията и становищата, постъпили при проведени обществени консултации по реда на чл.26, ал.2 и ал.3 от ЗНА – публикувана на 28.09.2022 г.

Без вода

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на 09 септември 2022 г.

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на територията на община „Тунджа“ на 09 септември 2022 г.: 1.Скалица – селото е без вода, има авария, ВиК работят; 2.Миладиновци – селото е без вода, авария по електрониката на помпата, ВиК работят; 3.Калчево – селото е без вода, има авария, ВиК работят; 4.Тенево – част от селото е […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-07-1253/07.09.2022г. за изработване  на проект за изменение на Подробния устройствен план в следния обхват: План за регулация на УПИ ХV167 и УПИ ХIV166 в кв.8, като се приведат регулационните им линии  в съответствие със съществуващите на място граници  на поземлени имоти № 167, № […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-07-1253/07.09.2022г. за изработване  на проект за изменение на Подробния устройствен план  в следния обхват: План за регулация, на УПИ XIII131 в кв.22 по ПУП на с.Кукорево, като се приведат регулационните им линии  в съответствие със съществуващите  на място граници  на поземлени имоти № 496, […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е  издадена Заповед № РД-07-1248/07.09.2022г. за изработване на проект за изменение на ПУП : План за регулация на УПИ VI131  и  УПИ V131 в кв.8,  като  се приведат вътрешните им регулационни линии,  в съответствие със съществуващите граници на поземлени имоти № 131, № 132, № 133, № 134 и […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-07-1252/07.09.2022г. за изработване  на проект за изменение на Подробния устройствен план  в следния обхват:               1.План за регулация  на УПИ ХV167 и УПИ ХIV166 в кв.8,  като се приведат регулационните им линии  в съответствие със съществуващите на място граници  на поземлени имоти № 167, […]

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-1251/07.09.2022г. за разрешаване изработването проект за  изменение на  Подробен устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот II129 и урегулиран поземлен имот ХV 129 в кв.2 по ПУП на с. Генерал Тошево, като се обединят в иден […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ УПИ ІV8, кв. 5 по ПУП на с. Стара река, община „Тунджа”, област Ямбол, като се раздели на два самостоятелни урегулирани поземлени имота и […]

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени