Заповеди, обяви и съобщения

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е   издадена Заповед № РД-07-1214/16.09.2021г. за изработване  на проект за изменение на Подробния устройствен план в следния обхват  –  План за регулация и застрояване, като част от УПИ Х89, премине към УПИ ХI90 и се  определят линии на застрояване за тях. Привеждане на вътрешно регулационните линии на  УПИ […]

Обяви и съобщения

Обявление по реда на чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове

Обявление по реда на чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове Проект на Наредба за реда за управление на горските територии, собственост на Община „Тунджа”

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени