Обяви и съобщения

no water 1

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на 1 октомври 2021 г.

ВиК-аварии, ремонти и спиране на водата на територията на община „Тунджа“ на 1 октомври: Ханово – селото е без вода, има аварии, ВиК работят;

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е   издадена Заповед № РД-07-1207/14.09.2021г. за изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план – план за регулация на УПИ V 173 и УПИ IV 203 в кв. 35, като вътрешната регулационна линия на УПИ V 173 в кв. 35, бъде поставена в съответствие със съществуващата имотна […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е   издадена Заповед № РД-07-1177/10.09.2021г. за изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план –  – План за регулация , като  се приведат вътрешните регулационни линии на  УПИ VIII149  и УПИ V151 в кв.23 по ПУП на с.Кукорево в съответствие със съществуващите граници на поземлени имоти № […]

Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е   издадена Заповед № РД-07-1214/16.09.2021г. за изработване  на проект за изменение на Подробния устройствен план в следния обхват  –  План за регулация и застрояване, като част от УПИ Х89, премине към УПИ ХI90 и се  определят линии на застрояване за тях. Привеждане на вътрешно регулационните линии на  УПИ […]

Обяви и съобщения

Обявление по реда на чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове

Обявление по реда на чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове Проект на Наредба за реда за управление на горските територии, собственост на Община „Тунджа”

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени