Обяви и съобщения

Съобщение

Уведомяваме Ви, че е изработен проект комплексен проект за инвестиционна инициатива както следва:

1.Парцеларен план на водопровод ф 50 за захранване на  на УПИ IV 445 за административна складова, търговска дейност и обслужваща дейност  в местност Манаф чаир по ПУП на с.Кукорево, обл.Ямбол.

2.Инвестиционен проект за обект „Уличен водопровод ф 50 за захранване на двуетажна сграда с офиси, приемна, гараж за селскостопанска техника и складове, находящи се в УПИ IV 445 за административна складова, търговска дейност и обслужваща дейност в местност Манаф чаир по ПУП на с.Кукорево, обл.Ямбол.

Предишна Среща в община „Тунджа“ за проблемите с ел. захранването

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени