Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за  Подробен устройствен план  – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 40484.32.419 и поземлен имот с идентификатор 40484.32.420  в местност Манаф чаир по КККР в землището  на с. Кукорево, с който проект се обособяват два урегулирани поземлени имота- УПИ II-32.495 за жилищно строителство и УПИ III-32.496 за жилищно строителство.

Предишна Заповеди по чл.37 в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на Директора на ОДЗ-гр. Ямбол

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени