Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е издадена Заповед № РД-07 0317/15.03.2024 г. за  изработване  на проект за  Подробния устройствен план –  План за регулация на УПИ VII301 и УПИ VI300 в кв.33, като се приведат вътрешните им регулационни линии в съответствие със съществуващите граници на поземлени имоти № 301 и № 300 в кв.33 по ПУП на с.Окоп, област Ямбол.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени