Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00
Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план  -План за регулация на УПИ VI219, УПИ VII225  и УПИ VIII218 в кв.16, като се приведат вътрешните им регулационни линии в съответствие със съществуващите граници на поземлени имоти № 376, № 225 и № 218 в кв.16 по ПУП на с.Чарган, област Ямбол.

Предишна Уведомление за инвестиционно предложение

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени