Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-1482/02.11.2023г. за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план  в следния обхват:

-План за регулация на УПИ VIIIза стопански двор  в кв.50 по ПУП на с.Голям Манастир, като УПИ VIII се раздели на два урегулирани поземлени имота и се образуват УПИ VIIIза стопански двор и УПИ XXIза стопанска дейност в кв.50 по ПУП на с.Голям Манастир.

– План за застрояване на УПИ XXIза стопанска дейност в кв.50 и се предвидят линии на застрояване и нова улица за него.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени