Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ I-1.98 за производствено предназначение и УПИ I-1.301 за складова база за селскостопанска продукция  по  КККР в землището на с.Кукорево, като се промени дворищно-регулационната линия между тях, съгласно приложената скица предложение, неразделна част от заповедта.

Предишна Община „Тунджа“ открива обновената сграда на детската градина в с. Крумово

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени