Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за  Подробен устройствен план – План за регулация на УПИ XVI-102 и УПИ XVII-102    в кв.13 по ПУП на с.Кукорево, като се промени дворищно-регулационната линия между тях,съгласно приложената скица предложение, неразделна част от заповедта.

Предишна В община „Тунджа“ продължава борбата срещу кърлежи и гризачи в обществени пространства и сгради

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени