Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за  Подробен устройствен план – – План за регулация, като  се приведат вътрешните регулационни линии на УПИ VIII124, УПИ VII121 и УПИ IX123 в кв.11 в съответствие със съществуващите граници на  поземлени имоти № 124, № 121 и № 123 в кв.11 по ПУП на с.Маломир.

Предишна Петнадесетото издание на Общинския пролетен празник на коня и конния спорт ще се проведе на 11 март в Тенево

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени