Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00
Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е  издадена Заповед № РД – 07-0091/23.01.2023г. за изработване проект за  изменение на Подробен устройствен план – План схема  на трасе на   кабел за външно ел. захранване започващо от ГРТ ново, находящо се в УПИ VI186 за ФЕЦ и жилищно строителство, в кв.21,  през свободен терен – дере, пресичащ улична и тротоарна мрежа между о.т. 89 – о.т.90 – публична общинска собственост и достигащ до нов извод „Д“, табло ниско напрежение, ТП/БКТП ДРЯНОВО 2, КЛ/ВЛ ЕЛХОВО, п/ст ТЕНЕВО , нов извод „Д“, находящ се в свободен терен – публична общинска собственост по ПУП на с.Дряново.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени