Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00
Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа”- гр. Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-0025/05.01.2023г. за разрешаване изработването  на проект за Подробен устройствен план – План схема на трасе на подземен ел.кабел, започващо от трафопост ТП 4, преминава през тротоарна и улична мрежа, публична общинска собственост между о.т. 50 – о.т. 51 и стига до края на регулацията по ПУП на с. Хаджидимитрово, съгласно приложена ел.схема – проект, неразделна част от заповедта.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени