Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за  Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 36200.151.19   в стопански двор по КККР в землището на с.Каравелово, като се обособи урегулиран поземлен имот I 151.19 с отреждане за складова база с определени линии на застрояване.

Предишна Коледен благотворителен бал 2022

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени