Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за  Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване  на  поземлен имот 72240.23.320 и поземлен имот 72240.23.316, като част от ПИ 72240.23.316, премине към ПИ 72240.23.320 по КККР в землището на с.Тенево и новообразувания имот се раздели на два урегулирани поземлени имота с отреждане „За подстанция“ и „За електроенергийно производство и подстанция“ с линии на застрояване за тях, като се обособява вътрешен обслужващ път за осигуряване на транспортен достъп до  новообразуваните урегулирани поземлени имоти.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени