Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е  изработен проект за  изменение на Подробен устройствен план – План схема на трасе на   кабелно захранване НН 1кV на УПИ III343  в кв. 21, започващ от ГРТ /ново/, преминаващ през улична и тротоарна мрежа между о.т. 30 – о.т. 224 – о.т.47 –  о.т. 78 – о.т.80 – о.т.79  и достигащ до края на регулацията за ТЕПО , нов извод „Д“. На основание чл. 135, ал. 3  от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал.2, т. 6 от ЗУТ.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени