Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава, че е  изработен проект за  изменение на Подробен устройствен план – План схема на трасе на ел.кабел 1кV от ГРТ/ново/в УПИ ХVII154 в кв. 13 по ПУП на с.Маломир, преминаващ през улична и тротоарна мрежа между о.т. 15 – о.т. 22 и общински терен, публична общинска собственост и достигащ до ТЕПО табло ниско напрежение, ТП „Маломир 7“, ВЛ „ЕЛХОВО“, п-я „ТЕНЕВО“.

Предишна Община „Тунджа“ стартира изпълнението на нов проект – „МОСТ – младежки омбудсмански съвет Тунджа – повишаване активното участие на младежите в местното развитие“

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени