Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00
Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава на основание чл.124б, ал.2,  че е  издадена Заповед № РД-07-1584/28.10.2022г. за изработване на проект за изменение на ПУП – – План схема на трасе на   кабелно захранване  НН 1кV на УПИ III873  в кв. 87 по ПП на с.Маломир, област Ямбол, започващ от ГРТ /ново/, преминаващ през улична и тротоарна мрежа между о.т. 191 – о.т. 203 – о.т.207 – достигащ до края на регулацията за ТЕПО , нов извод „В“,  съгласно скица предложение за ПУП – ел. схема.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени