Работно време ЦАО: Понеделник - Петък 08:00 - 17:00
Обяви и съобщения

Обявление

Община „Тунджа” – гр. Ямбол съобщава на основание чл.124б, че е  издадена Заповед № РД-07-1583/28.10.2022г. за изработване на проект за изменение на ПУП – План схема на трасе на   кабелно захранване НН 1кV на УПИ III343  в кв. 21 по ПУП на с.Маломир, започващ от ГРТ /ново/, преминаващ през улична и тротоарна мрежа между о.т. 30 – о.т. 224 – о.т.47 –  о.т. 78 – о.т.80 – о.т.79  и достигащ до края на регулацията за ТЕПО , нов извод „Д“,  съгласно скица предложение за ПУП – ел. схема.

Предишна Обявление

пл. Освобождение 1, 8600 гр. Ямбол

Работно време:

Администрация:

Понеделник – Петък

8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ЦАО:

Понеделник – Петък

8:00 – 17:00

Абонамент за новини от общината

Абонамент за получаване на последните новини и информация от община Тунджа на вашата електронна поща:

© 2021. Община Тунджа. Всички права запазени